OD ZMAGE DO ZMAGE - NAPREJ

SVOBODA

Vzpostavitev družbe svobodnih ljudi, v kateri bo zagotovljena prava vladavina ljudstva – za ljudstvo in običajnega človeka in ne za priviligirance – vzpo-stavitev Slovenske ljudovlade. Kot predsednik bom deloval v korist slovenskega naroda in ljudstva, saj bom njun izvoljeni predstavnik.

ENAKOPRAVNOST

Vzpostavitev Slovenske pravde -pravnega sistema, ki bo temeljil na pravičnosti in temu kar je res, obenem pa bo zagotavljal tudi institut odgovornosti vseh ljudi s pooblastili, ki naj bi delovali za državo. Sedanji pravni kaos je potrebno odpraviti skupaj z nepotrebnimi, za ljudstvo nesprejemljivimi in dejansko protiljudskimi zakoni.

ODGOVORNOST

Prebuditev slovenskega Ijudstva, ki mora vzeti stvari v svoje roke in se množično udeleliti volitev za predsednika Republike Slovenije. Volitve naj bodo Ijudski plebiscit oziroma Ijudsko odločanje in ne zgolj volitve predsednika – neke protokolarne figure. Z glasom zame bodo Ijudje pokazali, da si resnično želijo sprememb, ki jih born v skladu z zadanim programom dejansko tudi uresničil.

PRAVIČNOST

Vrnitev ukradene države (Republike Slovenije) slovenskemu narodu in slovenskemu Ijudstvu. Dokončanje osamosvojitve iz I. 1991 oziroma ponovna vzpostavitev samostojnosti, suverenosti in neodvisnosti slovenske države.

BLAGOSTANJE

Zagotovitev socialne države za tiste, ki so žrtev obstoječega sistema, vključno z uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka.

VIDEO ARHIV

SPOZNAJTE ME

ZADNJE NOVICE

09.10.2017

Temeljne točke volilnega programa predsedniškega kandidata, Andreja Šiška

Temeljne točke programa: Prebuditev slovenskega ljudstva, ki mora vzeti stvari v svoje roke in se množično udeležiti volitev za predsednika Republike Slovenije. Volitve naj bodo ljudski plebiscit

09.10.2017

Pojem Slovenska ljudovlada

Slovenska ljudovlada je izvirna družbena ureditev – vladavina ljudstva –, ki so jo poznali in

08.10.2017

Svobodna družba in konoplja

Med ključne programske točke kandidata za predsednika Republike Slovenije, Andreja Šiška sodi

08.10.2017

O pravi ljudovladi lahko govorimo takrat, ko imajo svobodni ljudje pravico dejansko sami odločati o skupnih zadevah

Po nastanku Kraljevine SHS, 1. 12. 1918, so nam srbsko usmerjeni monarhisti in »naši« podrepni

08.10.2017

Kramola je naravna in s tem temeljna, starodavna ter neodtujljiva pravica ljudstva do upora zoper vladarja in oblast

Zgodovinski viri nam poročajo o najmanj treh slovenskih kramolah oziroma vstajah proti

08.10.2017

Dragi rojaki in rojakinje, zedinjeni in s skupnimi močmi smo dosegli prvo zmago na volitvah za predsednika R. Slovenije

Dragi rojaki in rojakinje, zedinjeni in s skupnimi močmi smo dosegli prvo zmago na letošnjih

08.10.2017

Vrednote Slovenske ljudovlade

V okviru družbene ureditve Slovenske ljudovlade, so naši predniki cenili in spoštovali zlasti