Temeljne točke volilnega programa predsedniškega kandidata, Andreja Šiška

Temeljne točke programa:

  1. Prebuditev slovenskega ljudstva, ki mora vzeti stvari v svoje roke in se množično udeležiti volitev za predsednika Republike Slovenije. Volitve naj bodo ljudski plebiscit oziroma ljudsko odločanje in ne zgolj volitve predsednika – neke protokolarne figure. Z glasom zame bodo ljudje pokazali, da si res želijo sprememb in dali glas spodnjim programskim točkam, ki jih bom kot predsednik Republike Slovenije dejansko uresničil – zaradi izražene ljudske podpore bo to moja dolžnost!
  2. Vrnitev ukradene države (Republike Slovenije) slovenskemu narodu in slovenskemu ljudstvu. Dokončanje osamosvojitve iz leta 1991 oziroma ponovna vzpostavitev samostojnosti, suverenosti in neodvisnosti slovenske države.
  3. Takojšnja zaustavitev rodomora oziroma genocida nad Slovenci. Preprečil bom naklepno vzpostavljanje takšnih življenjskih razmer, ki vodijo v delno ali v popolno uničenje slovenskega naroda. Gre za najhujši zločin proti človeštvu, ki nikdar ne zastara, izvaja pa ga politikantska »elita« v sodelovanju s tujci. Vsi vpleteni v rodomor bodo odgovarjali in bodo primerno kaznovani.
  4. Vzpostavitev družbe svobodnih ljudi, v kateri bo zagotovljena prava vladavina ljudstva – za ljudstvo – za običajnega človeka in ne za privilegirance – vzpostavitev Slovenske ljudovlade. Kot predsednik Republike Slovenije bom deloval v korist slovenskega naroda in ljudstva, saj bom njun izvoljeni predstavnik.
  5. Vzpostavitev Slovenske pravde – pravnega sistema, ki bo temeljil na pravičnosti, in temu kar je res, obenem pa bo zagotavljal tudi institut odgovornosti vseh ljudi s pooblastili, ki naj bi delovali za državo. Doseči moramo minimalen družbeni dogovor in sprejeti novo ustavo, posledično pa še nekaj temeljnih zakonov. Sedanji pravni kaos je treba odpraviti, skupaj z nepotrebnimi, za ljudstvo nesprejemljivimi in dejansko protiljudskimi zakoni.
  6. Vrnitev protipravno odtujenega – ukradenega premoženja slovenskega ljudstva (družbeno premoženje) – po grobih ocenah gre za okrog 200 milijard evrov, od katerih se še danes okrog 70 milijard nahaja na računih v tujini.
  7. Zagotovitev socialne države za tiste, ki so žrtev obstoječega sistema, vključno z uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka.
  8. Vzpostavitev učinkovitega obrambnega sistema Republike Slovenije, za kar je odgovoren prav predsednik, ki je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil.
  9. Notifikacija Avstrijske državne pogodbe (ADP) oziroma Sporazuma o ponovni vzpostavitvi samostojne in demokratične Avstrije. Šele z notifikacijo te pogodbe bo Republika Slovenija postala suverena država tudi v odnosu do sosednje Avstrije.

Andrej Šiško       

      Kandidat Zedinjene Slovenije in slovenskega ljudstva za predsednika Republike Slovenije

V kolikor res želiš spremembe, podpri kandidaturo Andreja Šiška za predsednika s svojim delovanjem na Facebooku in/ali na terenu. Za dodatne informacije in pojasnila je na voljo Volilni štab kandidata za predsednika Republike Slovenije, Andreja Šiška, na telefonski številki: 031 681 593.

Zedinjeni zmoremo vse!