Vrednote Slovenske ljudovlade

V okviru družbene ureditve Slovenske ljudovlade, so naši predniki cenili in spoštovali zlasti naslednje vrednote:

svoboda,

varnost,

neodvisnost,

enakopravnost,

bratstvo,

poštenost,

domoljubje,

spoštovanje,

ljubezen,

odgovornost,

pogum,

disciplina,

zvestoba,

čast,

vztrajnost,

odločnost,

red,

nepopustljivost,

medsebojna pomoč,

odličnost,

dana beseda,

ponos,

odkritost,

vest,

plemenitost,

skromnost,

čistost,

dobrota,

blagostanje,

tovarištvo,

pravda (v pomenu resnica, pravica in pravdni postopek),

skupna korist pred osebno.

Nasprotje zgornjim vrednotam so predstavljale:

izdaja,

samovšečnost,

sebičnost,

zavist (faušija),

brezvestnost,

pohlep,

kraja,

laž,

verolomnost,

samodrštvo,

napuh,

pristranskost,

osebna korist,

neodgovornost,

sovraštvo,

strahopetnost,

podkupovanje,

prevara,

goljufija,

stremuštvo,

zavajanje.

Ljudje z »nasprotnimi« lastnostmi v Slovenski ljudovladi niso mogli biti izvoljeni na pomembne družbene položaje, v kolikor pa jim je to s prevaro oziroma zavajanjem vendarle uspelo, so ostali rojaki kmalu zavrgli njihovo samodrštvo z uporabo trajne in neodtujljive pravice do kramole (upor, vstaja, punt).

Da so zgoraj naštete vrednote resnično temelj Slovenske ljudovlade, dokazuje ohranjena prisega iz Beneške Slovenije, ki so jo izrekli župani posameznih sosedenj oziroma veliki župan velike sosednje in se je glasila: »Prisegam, da si bom kot odposlanec svoje občine vedno prizadeval, da bom delal tako, kot bom po svoji vesti verjel, da je za te zedinjene sosednje najboljše, potem ko se bom odpovedal vsaki zasebni strasti, jezi, sovraštvu, trmi, pristranskosti in koristi, tudi svoji osebni, ki bi temu nasprotovale.«1

Kandidat Zedinjene Slovenije in slovenskega ljudstva za predsednika Republike Slovenije

Andrej Šiško

1 BANCHIG, G.: Benečija : Ko se mala in velika zgodovina srečata, Čedad/Cividale del Fruli : Most, societa cooperativa s. r. l., 2013, str. 137; prevod na podlagi pisanja PODRECCA, C.: Slavia Italiana, Čedad, 1884, ponatis Trst, 1977

Na sliki Knežji kamen, vir slike: wikipedia